Mjösjön

SFK BlåKnuten

Mjösjön

Mjösjön ligger efter vid Yttertavle ca 1 öster om Umeå, en sjö på ca 9 ha. Där planteras fisk för ca 30 000 kr årligen, för det mesta regnbåge och öring. Antalet fiskedygn är ca 4000/år. Ett begränsat antal fiskekort per dygn säljs till icke medlemmar. Det råder förbud mot fiske med Power bait och andra syntetiska doftbeten.

Kort priser ej medlemmar

1/5 - 31/8 150 kr/dygn

1/9 - 30/4 100 kr/dygn

Medlemspriser

Årskort medlem och singelmedlem, kalenderår: 300 kr

Familj: Huvudmedlem 300 kr

Övriga familjemedlemar och juniorer: Fritt

Familjemedlem över 18 år gratis förutsatt att huvudmedlemmen löst årskort

Juniorer ingen avgift. Kort skall i båda fallen beställas av kansliet.

Kortförsäljare

Blixt sport

Hilding Gustavsson Yttertavle 35

OKQ8 Carlslid

Bestämmelser Mjösjön

  • Endast ett fiskekort per fiskare och dygn är tillåtet (giltigt)
  • Fiskekort är personligt och ska bäras väl synligt
  • Fiske får endast bedrivas från land och is (vinterfiske)
  • Endast ett spö per fiskare
  • Power bait och andra syntetiska doftbeten är FÖRBJUDNA
  • Minimått ädelfisk 25 cm, mindre fisk återutsänts till vattnet
  • Max tre ädelfiskar per kortinnehavare och dygn
  • Flytrings och båtfiske förbud gäller
  • Överträdelse mot ovan nämnda bestämmelser beivras samt namnet på ertappade kommer att publiceras
  • Övrigt: Lämna fångstrapport i lådan vid anslagstavlan och beträd ej sommarstugetomterna eller deras vägar, använd anvisade stigar.

 

Öppettider Klubblokalen och kansli

Tisdagkvällar

18.30 till ca 20.00

Måndag och Torsdag

10.00-12.00

Copyright © SFK BlåKnuten 2016-2017 All rights reserved.

Kontaktuppgifter

SFK BlåKnuten

Besöksadress:

V:a Kyrkogatan 8 A (vid p-huset Nanna)

901 03 Umeå

Postadress:

Box 91

901 03 Umeå

Telefon:

090134288

E-post: info@blaknuten.se