Medlemssida

SFK BlåKnuten


Medlemspriser


Medlemsskap


Ett medlemskap i SFK BlåKnuten ger dig bl.a.

  • Följa med på fiskeresor och utflykter i klubbens regi med rabatterade priser
  • Delta i klubbmöten, filmkvällar, kurser, tävlingar m.m.
  • Tillgång till Fisketidningar, fiskeböcker, fiskeutrustningar
  • Tillgång till klubblokalens utrustning bl.a. slipsten, borrmaskin, verktyg m.m.
  • Tillgång till klubbens båtar med båtkort i Nydalasjön och Umeälven
  • Juniorer får fritt fiske i Nydala och i klubbvattnet Mjösjön (Fiskekort beställs via kansliet)
  • Seniorer får rabatt på fiskekortet (max ett per person) i Nydalasjön (Endast via kansliet)
  • 10% Rabatt på fiskegrejor hos Blixt Sport och Intersport (MOT UPPVISANDE AV MEDLEMSKORT)
  • Rabatter för köp på Internet via Sponsorhuset
  • Rabetter för köp hos Utomhusliv.se mot uppvisnade av medlemskort

Rabatterat Årskort Nydala för en medlem över 18 år kostar 150 kr (ordinarie pris 240 kr).

Under 18 år beställer kort gratis från kansliet.

Båtkort senior 40 kr, junior 30 kr och familj 50 kr per år.


Årskort Mjösjön huvudmedlem och singelmedlem, per kalenderår: 300 kr

Familj: Huvudmedlem betalar 300 kr

Övriga familjemedlemar och juniorer, fritt

Familjemedlem över 18 år gratis förutsatt att huvudmedlemmen löst årskort

Juniorer ingen avgift. Kort ska i båda fallen beställas av kansliet.

Senior

Junior

(under 18 år)

Familjemedlem

 (senior plus ytterligare medlem)

Båtkort

Senior

Junior

Familj

200 kr


100 kr


40 kr

40 kr

30 kr

50 kr


Senior är alla medlemmar som är 18 år och äldre

Junior är alla medlemmar som inte fyllt 18 år. Priset gäller singel medlemskap.

Familjemedlem ska vara boende och skriven på samma adress som huvudmedlem.

För att få tillgång till klubbens båtar som för närvarande är placerade på Nydalasjön 3 st och Umeälven 1 st, måste båtkort lösas

 
 
 
 
 
 
 

Öppettider Klubblokalen och kansli


Tisdagkvällar

18.30 till ca 20.00

Måndag och Torsdag

10.00-12.00

Copyright  © SFK BlåKnuten 2016-2018 All rights reserved.

Medlemsskap

Använd detta formulär för att ansöka om medlemskap.Vi skickar ut material och inbetalningskort för medlemsavgift så fort som möjligt.


Internetbetalning

Fyll era uppgifter i detta formulär och vad ni betalat för och för vilka, ange namn på varje familje medlem samt födelseår, mån och dag i meddelande rutan.

Se nedan förslag på inbetalningskort.

Inbetalning kan göras på postgiro 64 74 94-4  eller på

bankgiro 807-6366


OBS! Exempel på inbetalningskort nedan, innehåller inte aktuella priser.Kontaktuppgifter


SFK BlåKnuten

Besöksadress:

V:a Kyrkogatan 8 A (vid p-huset Nanna)

901 03 Umeå

Postadress:

Box 91

901 03 Umeå

Telefon:

090134288

E-post: info@blaknuten.se

info@blaknuten.se