Pimpeltips

Pimpeltips

Det kan vara väldigt stora skillnader mellan olika vatten. Nydalasjön är t.ex. en kall sjö, där är fisken mycket lat vintertid, där får man jaga rätt på den. Har man aldrig fiskat i ett vatten är det klokt att titta på och att fråga de som är vana att fiska där! Erfarenhetsmässigt är att det inte är så noga med vad man har för bete – dvs. färg på pimpelkroken etc. En färsk och pigg maggot är aldrig fel. Räka brukar också uppskattas av framförallt av regnbågen. Det viktigaste är var man fiskar, och hur man fiskar (rörelsen med spöt) och hur djupt man fiskar.
Är det snö på isen, då är det mörkt i vattnet. Borrar man upp ett hål, då kommer det ner ljus i hålet. En del fiskar kan skygga för det och då kan det vara bra att inte ”rensa” hålet när man borrat. Vädret spelar också en stor roll, vid väderombyte och lågtryck kan fisken vara väldigt trög och svårfiskad.

Det bästa tipset är att prova sig fram! Fungerar inte det med vanliga blänket, prova ett med annat och byt maggot ofta. Inga givna regler finns för hur man får fisk att nappa. Det finns inga ”rätta” prylar utan nyfikenhet, uthållighet och kreativitet ger mer fisk.


Här är några kom ihåg för ett lyckat fiske:

 • Ett bra sätt är att kolla var andra har borrat och titta efter blodfläckar på isen. Men sitt inte för nära en annan fiskare bara.
 • Fråga de som brukar fiska på det fiskevatten du tänker fiska i, de kan ge dig bra tips.
 • Kolla isen! Håller den och ha alltid med dig isdubbar, det kan finnas isvakar under snön.
 • Börja fiska nära botten.
 • Sitt inte för länge vid ett hål, bara några minuter om det inte nappar, detta gäller speciellt abborre. En del fiskar, t.ex. regnbåge, rör sig i bestämda banor och då kan det löna sig att sitta vi varje hål lite längre tid.
 • Testa på olika djup.
 • Ska du fiska röding, byt hål efter ca tio minuter om du inte får fisk. Börja fiska nära stranden på ca 1,5 meters djup, borra nytt hål ca 5 meter från det andra men på samma avstånd från stranden. Det finns också röding som också lever i mellanskiktet i sjöarna så prova att leta efter den på olika djup, den kan stå på 5 -10 meters djup där det är 20 meter till botten. Närmare vårkanten (april, maj) man kommer, ju mindre behöver man söka rödingen, den börjar röra sig mer då.
 • Ska du fiska öring, så håll spöet stilla! Fiska nära botten och använd gärna rödingblänke (smala och små) och mycket maggot på kroken. Balanspirkar är också bra för öring och agna med maggot, mask eller räka. Håll balansen i växelvis rörelse, med ett försiktigt darr på spöet och stanna upp ibland och håll spöet stilla, då brukar hugget komma, så var beredd.
 • Vid abborrfiske, börja nere vid botten. Hittar du abborrar där kan du locka den högre upp genom att höja betet lite i taget. Borra nya hål ofta om det inte nappar, man måste leta upp abborrarna. Får du en, så finns oftast flera där. Glöm inte att prova på olika djup.
 • Prova mormyska om fisken inte nappar, nästan all fisk som finns här uppe brukar ha svårt att motstå en mormyska.
 • När regnbågen är svårfiskad, prova balanspirk, agna med en skalad räka. 
 • Ska du fiska harr, gör det under april på mycket grunda vatten och vid bäckutlopp. Kikmeta gärna, men mycket försiktigt så att du inte skrämmer harren.
 • Får du fisk som du inte ska ta med hem, ta den inte ur vattnet! Lossa kroken försiktigt och låt den gå tillbaka i hålet. Lämna inte döda fiskar kvar på isen, utan ta hem den eller gräv ner den.


SFK BlåKnutens Pimpeltips.


Här är några tips för dig som vill prova pimpelfiske.


Generellt sett bör man alltid ta reda på vad fisken äter, och när den äter. En fisk, oavsett art, vill göra av med så lite energi som möjligt. Det betyder att jakten på mat måste vara så effektiv som möjligt och med minsta möjliga ansträngning få så mycket mat som möjligt. 


På vintern när vattnet är kallt och de flesta fiskarter är ganska lata. Att jaga efter mat och att röra sig tar mycket energi. Kroppen är dessutom så kall att matsmältningen går väldigt långsamt och det gör att fisken blir lika hungrig som på sommaren. Därför rör sig fisken väldigt lite och äter bara det som är lätt att fånga. En fördel för pimpelfiskare är, om vi hittar fisken, nappar fisken oftast mycket bra. Vi får alltså leta efter fisken, för den simmar inte runt och letar efter mat lika aktivt som på sommaren. Den står ofta still och men dyker det upp aptitlig mat framför munnen, så hugger den. Det gäller att inte sitta still på en och samma plats utan man måste röra på sig och borra flera hål.


På vintern söker sig oftast fisken till varmt vatten och det är oftast varmast nära botten. Även vid köldtemperaturer så är vattnet + 4 grader på botten. En del fisk kan ofta befinna sig högre upp, även vintertid. Fisken har också olika huggperioder. Rödingen kan nappa bra strax innan det ljusnar, sen avtar huggperioden några timmar och så kan det vara bra fiske någon eller några timmar mitt på dagen.

Kontakta oss?


Vill ni ha hjälp med ert fiske kontakta SFK BlåKnuten? Bli medlem, så kan vi hjälpa er med fisket vi har även pimpelspön att låna ut till medlemmar som vill prova på pimpelfiske.