Bli Medlem

Medlemsskap 

Ett medlemskap i SFK BlåKnuten ger dig bl.a.

  • Följa med på fiskeresor och utflykter i klubbens regi med rabatterade priser
  • Delta i klubbmöten, filmkvällar, kurser, tävlingar m.m.
  • Tillgång till Fisketidningar, fiskeböcker, fiskeutrustningar
  • Tillgång till klubblokalens utrustning bl.a. slipsten, borrmaskin, verktyg m.m.
  • Tillgång till klubbens båtar med båtkort i Nydalasjön och Umeälven
  • Juniorer får fritt fiske i Nydala och i klubbvattnet Mjösjön (Fiskekort beställs via kansliet)
  • Seniorer får rabatt på fiskekortet (max ett per person) i Nydalasjön (Endast via kansliet)
  • Rabatter för köp på Internet via Sponsorhuset
  • Rabatter för köp hos Utomhusliv.se mot uppvisnade av medlemskort

Medlemspriser 2021

Senior

Årsavgift 200 kr 

Senior är alla medlemmar som är 18 år eller äldre (även kallad huvudmedlem)

Junior 

Årsavgift 100 kr

Junior är alla medlemmar som inte fyllt 18 år. Går ej bygga på med familjemedlemskap.

Familjemedlem

Årsavgift 40 kr

Familjemedlem är senior plus ytterligare medlem. Ska vara boende och skriven på samma adress som huvudmedlem.

Båtkort

Årsavgift Senior 50 kr

Årsavgift Junior 40 kr

Årsavgift Familj 60 kr

För att få tillgång till klubbens båtar som för närvarande är placerade på Nydalasjön 3 st och Umeälven 1 st, måste båtkort lösas

Årskort Nydala för en medlem över 18 år kostar 200 kr

Under 18 år beställer kort gratis från kansliet.

Båtkort senior 50 kr, junior 40 kr och familj 60 kr per år.

 

Årskort Mjösjön huvudmedlem, per kalenderår: 300 kr

Familj: Huvudmedlem betalar 300 kr

Övriga familjemedlemar och juniorer, fritt

Familjemedlem över 18 år gratis förutsatt att huvudmedlemmen löst årskort

Juniorer ingen avgift. Kort ska i båda fallen beställas av kansliet.

Betalning 

Ni kan betala direkt till vårt konto. Fyll i era uppgifter i detta formulär och vad ni betalat för och för vilka, ange namn på varje familje medlem samt födelseår och mån i meddelande rutan. Vi skickar er alla handlingar ni betalat för så fort betalning inkommit till oss.

 

Inbetalning kan göras på postgiro 64 74 94-4  eller på 

bankgiro 807-6366.

 

EXEMPEL (Medlemskap 2 vuxna och en junior, Fiskekort Mjösjön och Nydala för alla, Båtkort (familj) Totalt 1040 kr

Senior (huvudmedlem) Medlemskap 200 kr

Senior och junior ytterligare medlemmar 40 kr + 40 kr

Fiskekort Mjösjön 300 kr (huvudmedlem övriga fritt)

Fiskekort Nydala 200 kr senior + 200 kr senior, junior fritt

Båtkort familj 60 kr

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Medlemskort, fiskekort och båtkort är värdehandlingar.

Vid eventuell förlust eller på annat sätt kortet blivit förstört t ex i tvätten, måste ni kunna bevisa att ni har haft ett giltigt kort.

Lämpligt att ta en kopia och förvara på säker plats. Kontakta alltid SFK BlåKnuten vid förlust, kopian gäller inte vid kontroll.

Medlemsskap

Använd detta formulär för att få mer information om medlemskapet.Vi skickar ut material och inbetalningskort för medlemsavgift så fort som möjligt.