Bli medlem

Medlemsskap 

Ett medlemskap i SFK BlåKnuten ger dig bl.a.

  • Följa med på fiskeresor och utflykter i klubbens regi med rabatterade priser
  • Delta i klubbmöten, filmkvällar, kurser, tävlingar m.m.
  • Tillgång till Fisketidningar, fiskeböcker, fiskeutrustningar
  • Tillgång till klubblokalens utrustning bl.a. slipsten, borrmaskin, verktyg m.m.
  • Tillgång till klubbens båtar med båtkort
  • Möjlighet att köpa årsfiskekort i Mjösjön, Yttertavle.
  • Juniorer får fritt fiske i klubbvattnet Mjösjön (Fiskekort beställs via kansliet)
  • Rabatter för köp på Internet via Sponsorhuset
  • Rabatter för köp hos Utomhusliv.se mot uppvisnade av medlemskort

Medlemspriser kalenderår

gäller alla priser

Senior

Årsavgift 250 kr 

Senior är alla medlemmar som är 18 år eller äldre (även kallad huvudmedlem)

Junior 

Årsavgift 100 kr

Junior är alla medlemmar som inte fyllt 18 år. Går ej bygga på med familjemedlemskap.

Familjemedlem

Årsavgift 50 kr

Familjemedlem är senior plus ytterligare medlem. Ska vara boende och skriven på samma adress som huvudmedlem.

Båtkort

Årsavgift Senior 50 kr

Årsavgift Junior 40 kr

Årsavgift Familj 60 kr

För att få tillgång till klubbens båtar som för närvarande är placerade i  Umeälven och Nydalasjön, måste båtkort lösas

Årskort Mjösjön huvudmedlem, per kalenderår: 450 kr

Familj: Huvudmedlem betalar 450 kr

Övriga familjemedlemar och juniorer, fritt

Familjemedlem över 18 år gratis förutsatt att huvudmedlemmen löst årskort

Juniorer ingen avgift. Kort ska i båda fallen beställas av kansliet.

Betalning 

Ni kan betala direkt till vårt konto. Fyll i era uppgifter i detta formulär och vad ni betalat för och för vilka, ange namn på varje familje medlem samt födelseår och mån i meddelande rutan. Vi skickar er alla handlingar ni betalat för så fort betalning inkommit till oss.

 

Inbetalning kan göras på postgiro 64 74 94-4  eller på 

bankgiro 807-6366.

 

EXEMPEL (Medlemskap 2 vuxna och en junior, Fiskekort Mjösjön för alla, Båtkort (familj) Totalt 860 kr

Senior (huvudmedlem) Medlemskap 250 kr

Senior och junior ytterligare medlemmar 50 kr + 50 kr

Fiskekort Mjösjön 450 kr (huvudmedlem övriga fritt)

Båtkort familj 60 kr

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Medlemskort, fiskekort och båtkort är värdehandlingar.

Vid eventuell förlust eller på annat sätt kortet blivit förstört t ex i tvätten, måste ni kunna bevisa att ni har haft ett giltigt kort.

Lämpligt att ta en kopia och förvara på säker plats. Kontakta alltid SFK BlåKnuten vid förlust, kopian gäller inte vid kontroll.

Medlemsskap

Använd detta formulär för att få mer information om medlemskapet.Vi skickar ut material och inbetalningskort för medlemsavgift så fort som möjligt.

Bli medlem i SFK BlåKnuten

Läs noga och betala till vårt konto och viktigt skicka mail med summa och vad du betalt för samt födelsedata år+månad uppgifter. Vi skickar då dina handlingar så fort som möjligt. Kan ta lite tid då inga brevlådor töms under helgerna. Bankdagar och varannandags utdelning post. (Är du inte medlem måste du bli det innan du kan köpa årsfiskekort eller båtkort)